Print
Dizajn brošure SuperSport
Dizajn brošure SuperSport

Dizajn, prijelom, grafička priprema i produkcija tekstova i fotografija za brošuru SuperSporta “Oglašavanje”