Regular Posts Tagged ‘prijelom’


Potreba za dizajnom i prijelomom baza podataka postoji od kada i same baze podataka. Neovisno treba li vam godišnje izvješće prepuno podataka, grafikona, formula koje treba preuzeti iz Excella, Accessa ili kakve druge baze podataka, ili vam pak treba prijelom telefonskog ili kakvog drugog imenika poslovnih ili privatnih subjekata – mi vam možemo pružiti potpunu […]

 Dizajn brošure net.hr

Dizajn, prijelom i grafička priprema brošure za oglašavanje na portalu net.hr

 Dizajn brošure SuperSport

Dizajn, prijelom, grafička priprema i produkcija tekstova i fotografija za brošuru SuperSporta “Oglašavanje”

 Dizajn kataloga Forster

Dizajn, prijelom i grafička priprema kataloga tvrtke Forster

 Dizajn kalendara za muzika.hr

Dizajn i grafička priprema zidnog kalendara “muzika.hr 2008.”

 Dizajn kataloga Alke

Redizajn, prijelom i grafička priprema kataloga električnih automobila “Alke”

 Dizajn letaka za

Dizajn, prijelom i grafička priprema letaka za ciklus izložbi Brzookidanje Klovićevih dvora. www.brzo-okidanje.com.hr

 Dizajn albuma

Dizajn, prijelom i grafička priprema albuma za samoljepljive sličice “Na ljepljivom tragu”

 Dizajn knjige

Dizajn, prijelom, i grafička priprema knjige Davora Rostuhara “Džungla”; dizajn i izrada promidžbenih materijala i izrada oglasa za promidžbu knjige

 Dizajn publikacije DKOM.HR

Dizajn, prijelom i grafička priprema publikacije državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave