Urednički koncept, produkcija kompletnog tekstualnog i fotografskog materijala, dizajn, prijelom te grafička priprema magazina Gastro grupe