GEO

Znanstveni časopis GEO. Grafička priprema i dizajn pojedinih tema.

miss7

Dizajn i prijelom magazina miss7 za 24sata

DIVA

Dizajn i prijelom časopisa DIVA za Večernji list

DIVA Style

Dizajn i prijelom magazina DIVA Style za Večernji list